SCIENTIFIC CONFERENCE OF PhD. STUDENTS

14th november 2024

Look at this video from 2019! 

Slovak University of Agriculture in Nitra

Faculty of Agrobiology and Food Resources

Faculty of Biotechnology and Food Sciences

Faculty of Horticulture and Landscape Engineering

have the honour to invite you to the


Scientific Conference of PhD. Students

with international participation


held on 14th November 2024

on the occasion of the 

Science and Technology Week in the Slovak Republic 

under the auspices of


prof. Ing. Marko Halo, PhD.

Dean of the Faculty of Agrobiology and Food Resources


prof. Ing. Norbert Lukáč, PhD.

Dean of the Faculty of Biotechnology and Food Sciences


prof. Ing. Dušan Igaz, PhD. 

Dean of Faculty of Horticulture and Landscape Engineering

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

si Vás dovoľujú pozvať na


Vedeckú konferenciu doktorandov

s medzinárodnou účasťou


konanú 14. novembra 2024

pri príležitosti 

Týždňa vedy a techniky na Slovensku 

pod záštitou


prof. Ing. Marka Hala, PhD.

dekana Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov


prof. Ing. Norberta Lukáča, PhD.

dekana Fakulty biotechnológie a potravinárstva


prof. Ing. Dušana Igaza, PhD. 

dekana Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva