SCIENTIFIC CONFERENCE OF PhD. STUDENTS

based on the pandemic situation, the Conference will be held online


10. november 2021Look at this video from 2019!

Slovak University of Agriculture in Nitra

Faculty of Agrobiology and Food Resources

Faculty of Biotechnology and Food Sciences

Faculty of Horticulture and Landscape Engineering

have the honour to invite you to the


Scientific Conference of PhD. Students

with international participation


held on 10th November 2021

on the occasion of the

Science and Technology Week in the Slovak Republic

under the auspices of


doc. Ing. Peter Ondrišík, PhD.

Dean of the Faculty of Agrobiology and Food Resources


prof. Ing. Norbert Lukáč, PhD.

Dean of the Faculty of Biotechnology and Food Sciences


prof. Ing. Dušan Igaz, PhD.

Dean of Faculty of Horticulture and Landscape Engineering

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

si Vás dovoľujú pozvať na


Vedeckú konferenciu doktorandov

s medzinárodnou účasťou


konanú 10. novembra 2021

pri príležitosti

Týždňa vedy a techniky na Slovensku

pod záštitou


doc. Ing. Petra Ondrišíka, PhD.

dekana Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov


prof. Ing. Norberta Lukáča, PhD.

dekana Fakulty biotechnológie a potravinárstva


prof. Ing. Dušana Igaza, PhD.

dekana Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva