Deadlines

  • The conference will be held on Thursday November 7, 2019.
  • The closing date for registration is September 30, 2019.
  • We kindly ask participants of the conference to send their manuscripts to scientific journals individually by August 31, 2019, according to the requirements of selected journal.
  • Abstracts for the conference proceedings should be submitted until September 30, 2019.
  • Konferencia sa bude konať 7. novembra 2019 .
  • Registrácia bude ukončená 30. 09. 2019.
  • Príspevky do vedeckých časopisov účastníci konferencie posielajú individuálne do 31. 08. 2019 v zmysle požiadaviek jednotlivých časopisov.
  • Abstrakty príspevkov určené do zborníka je potrebné poslať elektronicky do 30. 09. 2019.