Deadlines

  • The conference will be held on Wednesday, November 11, 2020 in person or through distance methods and communication systems (online) depending on the progress of the COVID-19 pandemic.
  • The closing date for registration is September 30, 2020.
  • We kindly ask participants of the conference to send their manuscripts to scientific journals individually by September 30, 2020, according to the requirements of selected journal.
  • Abstracts for the conference proceedings should be submitted until September 30, 2020.
  • Konferencia sa bude konať 11. novembra 2020, prezenčne alebo prostredníctvom dištančných metód a komunikačných systémov (online) v závislosti od vývoja pandémie COVID-19..
  • Registrácia bude ukončená 30. 09. 2020.
  • Príspevky do vedeckých časopisov účastníci konferencie posielajú individuálne do 30. 09. 2020 v zmysle požiadaviek jednotlivých časopisov.
  • Abstrakty príspevkov určené do zborníka je potrebné poslať elektronicky do 30. 09. 2020.