Deadlines

  • The conference will be held on Thursday, November 10, 2022 in person.

  • The closing date for registration is September 30, 2022

  • We kindly ask participants of the conference to send their manuscripts to scientific journals individually by August 31, 2022, according to the requirements of selected journal.

  • Abstracts for the conference proceedings should be submitted until September 30, 2022.

  • Konferencia sa bude konať 10. novembra 2022, prezenčne

  • Registrácia bude ukončená 30. 9. 2022

  • Príspevky do vedeckých časopisov účastníci konferencie posielajú individuálne do 31. 8. 2022 v zmysle požiadaviek jednotlivých časopisov.

  • Abstrakty príspevkov určené do zborníka je potrebné poslať elektronicky do 30. 9. 2022.