Deadlines

  • The conference will be held on Wednesday, November 10, 2021 in person or through distance methods and communication systems (online) depending on the progress of the COVID-19 pandemic.

  • The closing date for registration is September 30, 2021.

  • We kindly ask participants of the conference to send their manuscripts to scientific journals individually by September 30, 2021, according to the requirements of selected journal.

  • Abstracts for the conference proceedings should be submitted until September 30, 2021.

  • Konferencia sa bude konať 10. novembra 2021, prezenčne alebo prostredníctvom dištančných metód a komunikačných systémov (online) v závislosti od vývoja pandémie COVID-19..

  • Registrácia bude ukončená 30. 09. 2021.

  • Príspevky do vedeckých časopisov účastníci konferencie posielajú individuálne do 30. 09. 2021 v zmysle požiadaviek jednotlivých časopisov.

  • Abstrakty príspevkov určené do zborníka je potrebné poslať elektronicky do 30. 09. 2021.