Informations 

The aim of the conference is to present new information obtained within the scientific activities of PhD. students in full- and part-time study. 


 

VENUE

Slovak University of Agriculture in Nitre (SUA), main building, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra, Slovakia

Cieľom konferencie je prezentácia najnovších poznatkov dosiahnutých v rámci vedecko-výskumných aktivít doktorandov v dennej a externej forme štúdia. 

 

 

MIESTO KONANIA

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (SPU), centrálny areál, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra, Slovensko