Informations

The aim of the conference is to present new information obtained within the scientific activities of PhD. students in full- and part-time study.


  • conference is designated to internal and external PhD. students of SUA, and the students of the other Slovak and foreign universities;

  • participants are requested to register online in advance through the conference website until September 30, 2022;

  • conference is free of charge; organizers do not provide accommodation or cover other costs related to participation in the conference;

  • e-Proceedings of the peer-reviewed abstracts will be published (in English); only contributions from active conference participants will be published,

  • PhD. students have the possibility to publish their scientific papers issued in The Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences (http://www.jmbfs.org, WOS, SCOPUS), Journal of Central European Agriculture (https://jcea.agr.hr, WOS, SCOPUS), Acta Fytotechnica et Zootechnica (http://www.acta.fapz.uniag.sk/journal/index.php/on_line/index, SCOPUS), Acta Horticulturae et Regiotecturae https://content.sciendo.com/view/journals/ahr/ahr-overview.xml, AGRICOLA), Archives of Ecotoxicology (https://office.scicell.org/index.php/AE/index), Agrobiodiversity for Improving Nutrition, Health, and Life Quality (https://agrobiodiversity.uniag.sk/scientificpapers).

VENUE

Slovak University of Agriculture in Nitre (SUA), main building, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra, Slovakia

Cieľom konferencie je prezentácia najnovších poznatkov dosiahnutých v rámci vedecko-výskumných aktivít doktorandov v dennej a externej forme štúdia.

  • konferencia je určená pre doktorandov dennej a externej formy štúdia z SPU a iných domácich a zahraničných univerzít,

  • registrácia sa uskutočňuje online prostredníctvom formulára na webstránke konferencie do 30. 9. 2022,

  • na konferenciu nie je žiadne vložné, organizátori konferencie nezabezpečujú ubytovanie, ani iné náklady spojené s účasťou na konferencii,

  • z konferencie bude vydaný recenzovaný zborník abstraktov (v angličtine, v elektronickej forme), v zborníku budú vydané iba príspevky aktívnych účastníkov konferencie,

  • príspevky vo forme vedeckých článkov majú doktorandi možnosť publikovať vo vedeckých časopisoch vydávaných napr. na FAPZ, FBP a FZKI – The Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences (http://www.jmbfs.org, WOS, SCOPUS), Journal of Central European Agriculture (https://jcea.agr.hr, WOS, SCOPUS), Acta Fytotechnica et Zootechnica (http://www.acta.fapz.uniag.sk/journal/index.php/on_line/index, SCOPUS), Acta Horticulturae et Regiotecturae https://content.sciendo.com/view/journals/ahr/ahr-overview.xml, AGRICOLA), Archives of Ecotoxicology (https://office.scicell.org/index.php/AE/index), Agrobiodiversity for Improving Nutrition, Health, and Life Quality (https://agrobiodiversity.uniag.sk/scientificpapers).

MIESTO KONANIA

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (SPU), centrálny areál, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra, Slovensko