Programme

07.45 – 08.30 Registration

08.30 – 08.50 Opening ceremony

09.00 – 11.30 Parallel sessions

12.00 – 12.30 Closing ceremony

13.30 Departure by Bus

14.00 - 16.00 Social Event

16.30 Estimated time of arrival to Nitra

07.45 – 08.30 Registrácia

08.30 – 08.50 Otváracia ceremónia

09.00 – 11.30 Sekcie

12.00 – 12.30 Vyhodnotenie

13.30 Odchod autobusu

14.00 - 16.00 Social Event

16.30 Predpokladaný príchod do Nitry

PROGRAMME 2022