Programme

07.45 – 08.30      Registration

08.30 – 08.50      Opening ceremony 

09.00 – 11.15      Parallel sessions

12.00 – 12.30      Closing ceremony 

13.30       Departure by Bus

14.00 - 19.00       Social Event

20.00       Estimated time of arrival to Nitra

07.45 – 08.30    Registrácia

08.30 – 08.50    Otváracia ceremónia

09.00 – 11.15    Sekcie 

12.00 – 12.30    Vyhodnotenie 

13.30     Odchod autobusu

14.00 - 19.00      Social Event

20.00     Predpokladaný príchod do Nitry

PROGRAMME 2023