Programme

conference_programme_FAPZ_FBFS_FHLE_2019_final_2.pdf


conference programme

07.45 – 08.30 Registration

08.30 – 08.50 Opening ceremony

09.00 – 12.10 Section discussion

12.15 – 12.45 Closing ceremony

13.00 – 13.45 Lunch

14.00 Departure by bus

15.00 – 17.00 Social event (Oponice)

17.30 Estimated time of arrival to Nitra


07.45 – 08.30 Registrácia

08.30 – 08.50 Otváracia ceremónia

09.00 – 12.10 Sekcie

12.15 – 12.45 Vyhodnotenie

13.00 – 13.45 Obed

14.00 Odchod autobusu

15.00 – 17.00 Spoločenský event

17.30 Predpokladaný návrat do Nitry