Programme

07.45 – 08.30 Joining to MS TEAMS (in case of online conference)

08.30 – 08.50 Opening ceremony

09.00 – 12.30 Parallel sessions

12.45 – 13.15 Closing ceremony

14.00 Departure by Bus

15.00 - 17.00 Social Event

17.30 Estimated time of arrival to Nitra

07.45 – 08.30 Pripájanie do MS Teams (v prípade online priebehu)

08.30 – 08.50 Otváracia ceremónia

09.00 – 12.30 Sekcie

12.45 – 13.15 Vyhodnotenie

14.00 Odchod autobusu

15.00 - 17.00 Social Event

17.30 Predpokladaný príchod do Nitry

programme_VKD_2021_final.pdf

PROGRAMME 2021