Programme

conference_programme_FAPZ_FBFS_FHLE_2019_final_2.pdf


conference programme

07.45 – 08.30 Registration

08.30 – 08.50 Opening ceremony

09.00 – 12.00 Section discussion

12.00 – 13.00 Lunch

13.00 – 13.30 Closing ceremony

14.00 - 14.30 Departure by bus

15.00 – 17.00 Social event (Oponice)

17.00 - 17.30 Estimated time of arrival to Nitra


07.45 – 08.30 Registrácia

08.30 – 08.50 Otváracia ceremónia

09.00 – 12.00 Sekcie

12.00 – 13.00 Obed

13.00 – 13.30 Vyhodnotenie

14.00 – 14.30 Odchod/príchod autobusu

14.30 – 17.00 Spoločenský event (Oponice)

17.00 – 17.30 Predpokladaný odchod/návrat do Nitry