Programme

7.45 – 8.30 Registration

8.30 – 8.50 Opening ceremony

9.00 – 12.30 Section discussion

12.45 - 13.15 Closing ceremony

14.00 Departure by bus

15.00 - 17.00 Social event

17.30 Estimated time of arrival to Nitra


7.45 – 8.30 Registrácia

8.30 – 8.50 Slávnostné otvorenie

9.00 – 12.30 Sekcie

12.45 - 13.15 Slávnostné ukončenie

14.00 Odchod autobusu

15.00 - 17.00 Exkurzia

17.30 Predpokladaný príchod do Nitry