Organizing CommitTee

Ing. Monika Tóthová, PhD.

Ing. Zuzana Paštiaková

Ing. Marie Hamadová

Ing. Adam Kováčik

Ing. Dušan Solár

prof. Ing. Judita Lidiková, PhD.

Ing. Eva Piecková

Ing. Natália Čeryová

Ing. Katarína Behinská

Mgr. Dominik Hollý – conference website


Ing. Viera Režová

Ing. Kristína Candráková, PhD.

Ing. Tatijana Kotuš

Ing. Martina Kováčová