Organizing CommitTee

Ing. Monika Tóthová, PhD.

Ing. Zuzana Paštiaková

Ing. Renata Kolláthová

Ing. Ján Marek

Ing. Ladislav Kohút

doc. Ing. Judita Bystrická, PhD.

Ing. Zuzana Kňažická, PhD.

Ing. Filip Tirpák

Ing. Ján Kovarovič

Ing. Marko Halo

Mgr. Dominik Hollý – conference website


Ing. Katarína Pobudová

Ing. Kristína Candráková

MSc. Samuel Adamec

Mgr. Adriána Maťová