Organizing CommitTee

Ing. Monika Tóthová, PhD.

Ing. Zuzana Paštiaková

Ing. Renata Kolláthová

Ing. Martin Massányi

Ing. Ladislav Kohút

doc. Ing. Judita Lidiková, PhD.

Ing. Eva Piecková

Ing. Natália Čéryová

Mgr. Dominik Hollý – conference website


Ing. Viera Režová

Ing. Kristína Candráková, PhD.

Ing. Lucia Toková

Ing. Tatijana Kotuš