Instructions for ONLINE Conference

 • Each participant will receive an invitation by email a few days before the conference.


 • Students of the Slovak University of Agriculture in Nitra (SUA) will sing up for the conference by university e-mail address (login to UIS@uniag.sk) • It is recommended to use a laptop or desktop computer equipped with a webcam and speakers (or headphones) with a microphone for the conference. Smartphone or tablet is only recommended as a backup device.


 • Foreign students and students from the other Slovak institutions will join to the conference with online version of MS Teams, without downloading of any application.


 • Before the conference (not later than 3 days), a trial connection of all conference participants will take place, to ensure the proper functioning of the online platform at each participant.

 • Každý účastník bude pozvaný emailom niekoľko dní pred konferenciou.


 • Študenti slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre (SPU) sa prihlasujú na konferenciu prostredníctvom univerzitného emailu (login do UIS login@uniag.sk)


 • Pre zabezpečenie bezproblémového chodu celej konferencie, odporúčame nainštalovať si a pripojiť sa ku konferencii prostredníctvom aplikácie MS Teams pre PC (toto platí len pre študentov SPU, ktorí aplikáciu nemajú nainštalovanú vo svojich PC) (https://products.office.com/en-us/microsoftteams/download-app).


 • Odporúčame používať notebook alebo stolový počítač vybavený webkamerou, reproduktormi (je dobre použiť slúchadlá) a mikrofónom. Smartphone alebo tablet používať iba ako záložné riešenie.


 • Zahraniční študenti a študenti ostatných slovenských inštitúcií sa budú pripájať ku konferencii prostredníctvom online verzie MS Teams cez webový prehliadač ako hostia. Nie je potrebné aby si inštalovali aplikácie do svojich PC.


 • Najneskôr 2 dni pred konferenciou prebehne skúšobné spojenie všetkých účastníkov konferencie pre zabezpečenie celkovej funkčnosti platformy u každého účastníka.